Křesťanské společenství Kamenický Šenov - misijní skupina

Rychlost.cz - poptávka připojení

Kdo jsme?

Jsme evangelikální církevní společenství s kořeny v Jednotě bratrské a členstvím v CKS (Církev Křesťanská společenství). Nejprve jsme se scházeli v Novém Boru, od března 2013 jsme však registrování na Ministerstvu kultury ČR jako MSKS Kamenický Šenov.

Jsme společenstvím přátel a rodin s dětmi malými, většími i již odrostlými. Scházíme se na bohoslužbách a domácích skupinkách, abychom se navzájem povzbudili ve víře, přemýšleli nad Božím slovem, modlili se, vysluhovali svatou večeři Páně, popovídali si o aktualitách a ... poseděli u kávy. Děti mají svůj vlastní program v "nedělce", kde si nejen hrají, ale také se učí poznávat Pána Boha, sami sebe a svět kolem nás.

Klademe důraz na osobní vztah s Bohem skrze Pána Ježíše Krista a také na Bohem osvícený zdravý rozum.

 

Máme dvě motta. Jedno vážné, druhé s lehkou nadsázkou:

  • "Vím, komu jsem uvěřil."
  • "Největším nepřítelem člověka jsou jeho vlastní představy."
300920121269.jpg
P1050332.JPG
P7266212.JPG
22042012678.jpg
P1040951.JPG
P1050153.JPG
P1050349.JPG
P1050885.JPG
210720132338.jpg
210720132336.jpg
210720132339.jpg
150920132448.jpg
P7125552.JPG
P7195728.2.JPG
P7195724.2.JPG
DSC_6765.jpg

Čemu věříme?

Tomu, co říká Apoštolské vyznání víry:  Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vystoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.

Kde se scházíme?

Každou neděli na bohoslužbách střídavě v Kamenickém Šenově a v Zátyní u Dubé. Domácí skupinky jsou během pracovního týdne v Kamenickém Šenově. 

Na stránce aktualit je vždy uvedeno přesně - kdy a kde.

Financování společenství

Církev Křesťanská společenství patří mezi ty církve v ČR, které nepobírají od státu žádnou finanční podporu. Veškerá činnost je závislá na finanční obětavosti členů společenství.

 
© ksksenov.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma