Navigace: Misijní skupina Křesťanské společenství Nový Bor > Vybraná kázání a texty > Izrael a vyvolení - reakce na článek na Protiproudu

Izrael a vyvolení - reakce na článek na Protiproudu

Dodatečná poznámka na úvod: článek byl psán v době, kdy Protiproud ještě nebyl tak "okatě" profilován jako proruský a spiklenecký server.

 

Reakce na článek "Světová revoluce v podání „židů nového typu“: Mesiáš jako předseda světové vlády? Konec „zla“ národních států? Kdo jsou skutečné děti Abrahámovy?" z 11.1.2014

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/stopy/mysleni/civilizace/775-svetova-revoluce-v-podani-zidu-noveho-typu-mesias-jako-predseda-svetove-vlady-konec-zla-narodnich-statu-kdo-jsou-skutecne-deti-abrahamovy.htm

 

Dobrý den, bratře Hájku,
jsem čtenářem Protiproudu už od jeho počátku. Za sebe mohu říct, že je mi v mnohém inspirací i povzbuzením. (Tedy s vyjímkou některých až servilních článků vůči Rusku a jednoho New Age článku o zdraví s okultními principy jing a jang).

Nyní vám však píšu ohledně toho, co mne znepokojuje a především velmi mrzí. A to protiizraelský a protižidovský tón některých článků. Moje "osobní čtenářova" míra přetekla příspěvkem Michaela Jonese z 11.1.2014.
Autor zde zneužívá selektivně Písmo (podobně jako Satan při pokušení na poušti), dává mu svoje významy, provádí biblickou eskamotáž s Janovým evangeliem ohledně významu "žid". Selektivní argumentace z listu Galatským totiž pomíjí tu podtatnou věc, že Pavel zde řeší konkrétní problém galatských - jestli má obrácený pohan dodaržovat zákon a dát se obřezat.
Autor a redakce se tak staví na stranu Božího nepřítele. Kdo se staví proti Izraeli, musí však počítat s tím, co v Zachariáši říká přímo Hospodin o nepřátelích Izraele - "Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka" (Zach 2:12). Jsou možné dva významy - jak Hospodinova oka, tak vlastního oka. Tedy kdo se staví proti Izraeli, staví se proti Hospodinu a zároveň si způsobuje vlastní slepotu. A bohužel mnozí křesťané v této slepotě vůči Izraeli (tedy vyvolenému národu podle těla, který má nyní z Boží milosti opět vlastní stát) zůstávají.
Přitom Pavel "problematiku" Izraele, židů podle těla, vyvoleného lidu (...) v 11.kapitole Římanům vysvětluje zcela jasně a bez možnosti mylného výkladu. Teologie záměny, že křesťané nahradili Izrael, že Církev je místo nich Novým Izraelem, je falešným učením.
Nebudu zde přepisovat celou 11.kapitolu, jen uvedu podstatné věci:

  • Bůh nezavrhl svůj lid Izrael, Izrael zůstává vyvoleným lidem
  • jejich selhání přineslo pohanům spásu
  • když jejich selhání nám pohanům přineslo spásu, tak jejich spasení a smíření s Bohem bude znamenat vzkříšení mrtvých!
  • jsou svatým kořenem, který dává svatost větvím
  • pokud my jako planá oliva jsme naroubování na ušlechtilou olivu, tím spíše oni, kteří tam přirozeně patří
  • TAJEMSTVÍ : část Izraele propadla zatvrzení, ale jen do doby, než vejde PLNOST POHANŮ, pak bude spasen VŠECHEN IZRAEL
  • pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro SVÉ OTCE (Izrael tedy podle těla, podle rodu, DNA...), protože Boží dary a vyvolení je NEODVOLATELNÉ
  • upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo nám (křesťanům)

Kdo miluje Ježíše a jeho slovo (což je to samé), nemůže mít v nenávisti Izrael. Nebo naopak: kdo nenávidí Izrael, Boží vyvolený lid, nemůže milovat Ježíše. Jakékoliv nebiblické spekulace, že Izraelem jsme nyní my křesťané, nebo že Izraelem jsou pouze židé věřící v Ježíše, jsou tragickým omylem, který vedl k té nejostudnější kapitole křesťanských dějin - pronásledování židů.

Jde o nepochopení Božího záměru s námi i židy/Izraelem, jak ho zjevuje Písmo - že zatvrzení Izraele je v souladu s Božím plánem se stvořením, nám přineslo spásu (vždyť kdyby římané Ježíše na popud židů neukřižovali, tak by nemohl svou smrtí naplnit i za nás Zákon). Že to zatvrzení je dočasné, dokud nevejde plnost pohanů a že ten Mesiáš, kterého židé stále očekávají, je Pán Ježíš při svém budoucím druhém příchodu.

Milovat Izrael, izraelce, židy nemusí znamenat nekritický obdiv ke všemu židovskému či izraelskému, ale stát mu po boku - ne ani kvůli nim samotným, ale kvůli Hospodinu.

Přál bych si, aby redakce Protiproudu nepatřila mezi ty, kdo "štouchají" Hospodina (nebo sebe) do zřítelnice oka - kvůli vám i kvůli nám, čtenářům.

Bůh vám žehnej,

Stanislav Lorenc, vedoucí KS K.Šenov

 
© ksksenov.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma