Navigace: Misijní skupina Křesťanské společenství Nový Bor > Vybraná kázání a texty > Pán Prstenů, Letopisy Narnie a Velikonoce (Šenovské listy 4/2015 a Neviditelný pes)

Pán Prstenů, Letopisy Narnie a Velikonoce (Šenovské listy 4/2015 a Neviditelný pes)

Jistě nejsem daleko od pravdy, tuším-li vaši otázku vznášející se nad nadpisem tohoto článku.

Vezmu to popořadě: jaká je spojitost mezi Pánem Prstenů a Letopisy Narnie? Samozřejmě jde o díla, která jsou dnes zlatým fondem světové literatury a základními kameny oblíbeného literárního žánru fantasy. Spojuje je také přátelství jejich autorů, J.R.R.Tolkiena a C.S.Lewise. Oba byli profesory literatury a angličtiny na univerzitě v Oxfordu. Oba je spojovala láska k severským mýtům. A především je spojovala společná víra. Byl to právě profesor Tolkien, kdo C.S.Lewise přivedl ke křesťanské víře, aby se z něj krátce na to stal zřejmě největší obhájce křesťanství ve dvacátém století a zařadil se po bok největších křesťanských myslitelů všech dob.

Naši dva přátelé stáli u zrodu slavné oxfordské literární diskusní skupiny Inklings, která se pravidelně scházela od třicátých do padesátých let minulého století. Právě na čtvrtečních setkáních Inklings doma na koleji u C.S.Lewise byli prvně předčítány ještě nevydané příběhy Bilba a Froda.

Jejich společná láska k severským mýtům a středověké kultuře je oba vedla k touze vytvořit vlastní literární mýtus, který ovšem bude křesťanský a pravdivý – tedy bude obsahovat Pravdu, jak ji zjevuje Bible. Přeli se však o způsob, jak tento mýtus vytvořit: Lewis brilantně používal alegorii, Tolkien alegorií pohrdal. V mnoha Lewisových dílech a zejména v Letopisech Narnie objevujeme obdivuhodně přesnou alegorii k Bibli. U Tolkiena tuto zřetelnou alegorii naopak nenalezneme, biblické pravdy jsou v Hobitovi a trilogii Pán Prstenů formulovány jiným způsobem. Oběma pánům se jejich záměr nadmíru povedl, každému sice jiným způsobem, ovšem tím více můžeme být z jejich děl obohaceni o to nejcennější – pravdu.

Nyní jsme u souvislosti s velikonocemi. Velikonoční Pravda, tedy záchrana člověka skrze oběť Ježíše Krista, je stěžejní křesťanskou pravdou. Nacházíme ji u Tolkiena, kdy Gandalf Šedý umírá v horách Moria, aby vstal z mrtvých jako Gandalf Bílý. Objevuje se i v oběti Froda Pytlíka cestou do Mordoru k Hoře osudu.

U Lewise ji v alegorické podobě nalézáme v knize Lev, čarodějnice a skříň, kdy lev Aslan podle zákona prastaré magie zástupně umírá na Kamenném stole, aby následně vstal z mrtvých, porazil moc Bílé čarodějnice a obnovil Narnii.

Tolik tedy k vysvětlení, jak v nadpisu uvedené spolu souvisí. Není to však souvislost jediná. Dalšího souvisejícího se může zúčastnit každý z vás, kdo přijmete pozvání na dopolední setkání Křesťanského klubu tuto velikonoční neděli a zúčastníte se besedy na téma „Letopisy Narnie, Pán Prstenů a Velikonoce“. Budete zde moci přispět vlastními otázkami i postřehy k danému tématu. Tímto vás tedy srdečně zvu (více informací naleznete v pozvánce).

Stanislav Lorenc, duchovní Křesťanského společenství Kamenický Šenov

 
© ksksenov.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma