Předpotopní (Šenovské listy)

Rychlost.cz - poptávka připojení

Předpotopní

 

Všichni víme, co znamená, když se o něčem řekne, že je to předpotopní. Třeba předpotopní názory nebo předpotopní přístupy k životu. Předpotopním se myslí něco zastaralého, překonaného.

Pojďme se však nad tím trochu více zamyslet. Předpotopní znamená před potopou. O potopě čteme v Bibli a zmiňují se o ní i další mimobiblické zdroje. Co o ní víme? Že zasáhla celý svět, trvala více než rok, vyhubila téměř vše na Zemi. Svět po potopě už byl jiný, než před ní.  Podstatná je však příčina potopy a tou byla zkaženost lidstva. V Bibli čteme, že veškeré jednání lidí bylo zlé, každý lidský úmysl byl zlý. Na zemi vládla nespravedlnost a sexuální nevázanost. Bylo to tak extrémní, že si tím lidstvo – s výjimkou spravedlivého Noema a jeho rodiny – vykoledovalo svůj zánik.

My si nyní můžeme všimnout, že jak naše západní společnost opouští tradiční křesťanské hodnoty, tak úměrně tomu roste v lidech egoismus, sobectví a také deprese. Místo o povinnostech a zodpovědnosti se mluví o všemožných právech na kdeco. Manželství a rodičovství mnoho lidí nechce vidět jako oběť a sebezapření z lásky k tomu druhému. Proto se mnozí manželství bojí. Proto mnozí svá manželství ničí a rozvádějí se bez ohledů na ničivé dopady na své partnery a vlastní děti. Proto tolik mužů propadá pornografii, která zdánlivě nic nestojí a  nabízí jen požitky. Kdekdo hledá cesty, jak sám sobě obohatit, zpříjemnit a zkvalitnit život, klidně i na úkor bližního. Já jsem předsi na prvním místě, zájmy manžela, manželky, dětí anebo nemocných rodičů musí jít stranou. A tak tedy můžeme vidět, že předpotopní se vlastně stává velice moderním.

Měli bychom možná něco změnit: buď ono rčení o předpotopním, nebo naše životy. Obojí je možné.

 

Stanislav Lorenc

duchovní Křesťanského společenství K.Šenov

 
© ksksenov.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma